VOP Skipasy

Všeobecné obchodní podmínky
Prodejní a přepravní podmínky:
Veškeré jízdenky jsou nepřenosné. Ztráta jízdenky nebude nahrazena.V případě zastavení podpůrných dopravných pásů z důvodu špatného počasí nebo z důvodů jiných jevů se jízdné nevrací. V případě pokusu o zneužití jízdního dokladu nebo o jízdu bez jízdního dokladu bude na dotyčnou osobu podáno trestní oznámení a jízdní doklad jí bude okamžitě odebrán. Je povinností každého uposlechnout pokynů personálu vleku nebo lanovky.

Provozní doba vleků a lanovek:
Od 01.12.2014 do 21.04.2014 denně 9:00 - 16:15 hodin nepřetržitě.
Millennium-Express denně 8:30 - 16:45 hodin.
24.12. provozní doba 9:00 - 15:00 hodin.

Překrývání sezón:
Při překrývání sezón vypočítá systém na kasách automaticky kombinovanou sazbu.

Vrácení peněz je možné jen u vícedenních skipasů:
Náhrada je možná jen v případě úrazu a to výlučně pouze pro zraněnou osobu pod podmínkou, že bude skipas odevzdán na některém z výdejních míst. Refundace následuje v hotovosti, za dobu (dny) používání skipasu považuje se doba ode dne zakoupení až do dne jeho odevzdání.

Pokud bude skipas odevzdán do 10 hodin dopoledne, nebude tento den do doby používání skipasu započítán. Přerušení se nebere v potaz! Směrodatný je den nehody nebo počáteční den. Akceptuje se pouze lékařská zpráva lékařů obvodu Hermagor nebo nemocnice spolkové země Korutany a tato musí být přiložena ke každé refundaci. Rodinným příslušníkům, kteří odcestují předčasně spolu se zraněnou osobou, se neposkytuje žádná náhrada!

Pro peněžní refundace v případě sezónních skipasů platí stejné pokyny jako v případě skipasů. V případě vrácení sezónního skipasu do 15.1.2013 bude uhrazena polovina kupní ceny, případě vrácení do 14.2.2013 bude uhrazena třetina kupní ceny.

Ztráta skipasu:
V případě předložení dokladu o koupi je možné skipas zablokovat a vydat novou náhradní jízdenku.

Kontrola a zneužití:
Přísné kontroly jízdenek se provádí v dolní nástupní stanici jednotlivých vleků a lanovek prostřednictvím automatických čtecích zařízení. Prosíme o řádné používání vstupního zařízení. V lyžařském areálu jsou prováděny cílené kontroly. Upozorňujeme vás na to, že podle zákona o železniční přepravě požívají pojistné krytí jen cestující s platným jízdním dokladem.

Pomoc při nehodě:
Nahlaste nehodu a přesné místo nehody na nejbližší stanici vleku nebo lanovky.
Stanice první pomoci s lékařkou pomocí se nachází v Sonnleitnu. Pro případy těžkých zranění je k dispozici místní vrtulník.

Ukazatele a značení:
Zásadně platí povinnost dbát ukazatelů a značení. Osoby, které neakceptují uzavírky, značení a pokyny personálu vleků a lanovek, budou z další přepravy vyloučeny a to bez nároku na náhradu ceny jízdného.

Bezpečnost:
Pro zajištění ničím nerušeného zážitku z lyžování dbejte prosím mezinárodních pravidel lyžování na sjezdovkách. Lyžujte ohleduplně a zodpovědně. Naše značené a upravované sjezdovky jsou denně po skončení provozu kontrolovány. Lyžování mimo značené sjezdovky jen na vlastní nebezpečí! Každá hranice sjezdovky nebo lyžařské trasy má své opodstatnění! 

Věkové hranice pro získání slevy:
Pro získání zlevněného jízdného je nutné předložit osobně u kasy platný doklad.

Bambini-skipasy a Oldie-skipasy:
Děti narozené v roce 2008 a mladší obdrží Bambini-skipas. Dámy a pánové narození nejpozději v roce 1939 obdrží Oldie-skipas.

Děti:
Děti ročník 1999 - 2007 mají nárok na dětský tarif. Děti narozené v roce 2008 a mladší v doprovodu rodičů nepotřebují žádný jízdní doklad.

Mládež:
Mládež ročník 1995 - 1998 mají nárok na mládežnický tarif.

Senioři:
Senioři narození nejpozději v roce 1948 mají nárok na snížený seniorský tarif.

Invalidé:
Od 60% invalidity mají invalidé s platným invalidním dokladem nárok na jízdné za dětský tarif.

KeyCard:
5 euro záloha na čipovou kartu. Při vrácení nepoškozené karty obdržíte zálohu zpět.

 
 
Ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování
Aktivity ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování
Příroda ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování

Newsletter posíláme maximálně 3x za rok.
Vaši e-mailovou adresu nikomu neposkytneme.