Bezpečnost na sjezdovce

 1. Sjezdovky se musí udržovat v provozně bezpečném stavu, je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a udržovat pořádek a v neposlední řadě musí fungovat záchranná opatření v případě první pomoci. V celém lyžařském areálu upozorňují informační tabule na trasu sjezdovky, případná nebezpečí a pravidla bezpečnosti.
 2. Pozor! Sjezdovky jsou denně od 17 hodin do 8 hodin do rána mimo provoz. Lyžování a zdržování se na sjezdovkách je v tuto dobu zásadně zakázáno (netýká se nočního lyžování).
 3. Jak se chovat při nehodě:
  Nahlaste nehodu a přesné místo nehody na nejbližší stanici vleku nebo lanovky.
  Stanice první pomoci s lékařskou pomocí se nachází v Sonnleitnu. Pro případy těžkých zranění je k dispozici místní vrtulník.
 4. V areálu se nachází servisní služba přímo na sjezdovce. Nápadně oblečení muži této servisní služby jsou pověřeni provozovateli vleků a sjezdovek, aby podávali zimním sportovcům všechny důležité informace; jsou k dispozici, pokud je potřeba pomoci a starají se o celkovou bezpečnost na sjezdovce.
 5. Přestože to není v Rakousku povinné, je doporučeno nosit lyžařské hlemy. V sousední Itálii je povinnost nosit lyžařskou helmu pro děti do 14 let uzákoněna.

Pro připomenutí uvádíme pravidla FIS:

Pravidla s obrázky.
 

 1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty: Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného.
 2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy: Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu. 
 3. Volba jízdní stopy: Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním. 
 4. Předjíždění: Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby. 
 5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru: Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po zastavení chce opět rozjet dolů anebo pohybovat se svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní. 
 6. Zastavení: Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co nejrychleji opustit. 
 7. Výstup a sestup: Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky. 
 8. Dbát na značky a na znamení: Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci. 
 9. Poskytování pomoci: Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc. 
 10. Povinnost prokázat se: Každý lyžař a snowboardista, bez ohledu na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje.

Čtěte více o:

Léto v Rakousku v našich apartmánech Více o středisku Nassfeld

 
Nassfeld živě - webkamera:
 
 
Ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování
Aktivity ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování
Příroda ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování ubytování

Newsletter posíláme maximálně 3x za rok.
Vaši e-mailovou adresu nikomu neposkytneme.